24.6.2013/2068 HFD:2013:113

Utlänningsärende - Internationellt skydd - Asyl - Sekundärt skydd - Mandatflykting - Betydelse av flyktingstatus - Förbud mot tillbakasändning

En iransk medborgare hade 8.2.2007 i Turkiet beviljats flyktingstatus av UNHCR, med stöd av det mandat som denna organisation har och i det förfarande som tillämpas för fastställande av individuell flyktingstatus. UNHCR:s byrå i Stockholm hade 5.5.2010 i ett utlåtande bekräftat att personen i fråga fortfarande hade denna status.

Den omständigheten att UNHCR med stöd av sitt mandat hade beviljat en person flyktingstatus var inte ensam avgörande vid bedömningen om det fanns förutsättningar att bevilja en sökande internationellt skydd i Finland. Flyktingstatusen och orsakerna till att sådan status hade beviljats skulle beaktas särskilt vid bedömningen av den fara eller allvarliga skada som sökanden kunde bli utsatt för om han eller hon skulle sändas tillbaka till sitt hemland.

Utlänningslagen 87 § 1 mom. och 88 § 1 mom.
Europeiska människorättskonventionen artiklarna 3 och 13

Se även HFD 30.11.2011 L 3008 (kort referat) samt Europeiska människorättskonventionens domar 11.7.2000 (Jabari mot Turkiet), 9.3.2010 (R.C. mot Sverige) och 15.5.2012 (S.F. med flera mot Sverige)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.