18.6.2013/2028 HFD:2013:109

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Ordning i vilken förluster avdras - Koncernbidrag - Undantagslov till att få dra av förluster trots ägarbyte

Av A Ab:s aktier hade över hälften bytt ägare år 2006. Skatteförvaltningen hade med stöd av 122 § 3 mom. i inkomstskattelagen beviljat A Ab tillstånd att trots ägarbytet dra av den för år 2006 fastställda förlusten. För bolaget hade fastställts förlust även vid beskattningen av tidigare skatteår.

A Ab hade rätt att från det koncernbidrag som bolaget mottagit dra av fastställda förluster från åren 2007 - 2010, trots att förlusten för år 2006 ännu inte hade avdragits.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för åren 2012 och 2013.

Inkomstskattelagen 117 §, 119 § 1 och 2 mom. samt 122 § 3 och 4 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.