12.6.2013/1916 HFD:2013:106

Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst av egendom - Tidpunkt för fånget - Anskaffningsutgift - Avvittring - Giftorätt

A hade skatteåret 2008 sålt en fastighet, som A:s make ägt alltsedan år 1978. A:s make hade avlidit år 2006. Makarna hade inga bröstarvingar och hade giftorätt i varandras egendom. Änkan A:s egendom var mindre än den först avlidna makens. A ansågs ha fått fastigheten delvis som arv och delvis med stöd av giftorätt. Trots att ingen avvittring verkställts eller ens kunnat verkställas efter A:s makes död, skulle den tid som A med stöd av giftorätten hade varit ägare till hälften av fastigheten samt anskaffningsutgiften för denna andel räknas från det fång som föregått A:s fång. Skatteåret 2008.

Inkomstskattelagen 46 § 1 och 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.