27.5.2013/1796 HFD:2013:99

Varumärke - Ändringssökande - Invändning - Besvärsgrund - Partisymbol - Mot god sed - Vilseledande - Annans namn - Förväxlingsbarhet - Registrering i ond tro - Skydd för väl känt kännetecken - Näringsverksamhet - Partiverksamhet - Kampanjprodukter

Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd hade inte bort lämna besvären över ett avslag på en invändning mot en varumärkesregistrering utan prövning i fråga om sådana besvärsgrunder som anförts till stöd för invändningen först i besvärsnämnden.

En partisymbol som inte registrerats som varumärke eller firma kunde inte komma i fråga som registreringshinder varken på grund av namnrätt, förväxlingsbarhet eller skydd för väl kända kännetecken i större utsträckning än den visats vara inarbetad eller använd i näringsverksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnds och Patent- och registerstyrelsens beslut på den grunden att man inte prövat huruvida varumärket eventuellt var vilseledande på grund av att det var så gott som identiskt med ovan nämnda partisymbol. Ärendet återförvisades till denna del till Patent- och registerstyrelsen för ny handläggning.

Det var i ärendet också fråga om varumärket eventuellt stred mot god sed och om skydd för upphovsrätt.

Varumärkeslagen 1 § 1 och 3 mom., 3 § 3 mom., 6 § 1 och 2 mom., 14 § 1 mom. 1, 2, 4, 5, 6 och 7 punkten, 20 § 2 mom. och 21 § 1 och 2 mom.
Varumärkesförordningen 11 § 1 mom.
Förvaltningslagen 31 § 1 mom.
Förvaltningsprocesslagen 1 § och 27 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.