Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2012

Avgörandena nummersvis

135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

29.5.2012/1388 HFD:2012:35
Medborgarskapsärende - Förlust av finskt medborgarskap - Erhållande av finskt medborgarskap efter anmälan - Ryskt medborgarskap - Förälders medborgarskap
25.5.2012/1360 HFD:2012:34
Besvärsrätt - Koncession - Förändring av koncession - Teknisk neutralitet - Teknologisk neutralitet - Mobilnät - Kommunikationsmarknadslagen - Ramdirektiv 2002/21/EG - Unionrätten
25.5.2012/1359 HFD:2012:33
Besvärsrätt - Koncession - Förändrat bestämmande inflytande - Kommunikationsmarknadslagen - Ramdirektiv 2002/21/EG - Unionrätten
23.5.2012/1345 HFD:2012:32
Offentlig upphandling - Jämförelse av anbud - Offentligt samfunds anbud - Enhet som hör till statsförvaltningen - Den upphandlande enhetens faktiska kostnader
15.5.2012/1244 HFD:2012:31
Kommunalärende - Markanvändning och byggande - Markanvändningsavtal - Avtal om inledande av planläggning - Område som avtalsobjekt - Avtalsparter - Annan än ägaren till området - Avtalsbindning - Statligt stöd - Fastighetsöverlåtelse
9.5.2012/1158 HFD:2012:30
Markanvändning och byggande - Åtgärdstillstånd - Byggförbud för uppgörande av generalplan - Behov av undantag - Fasadåtgärd
7.5.2012/1116 HFD:2012:29
Utkomststöd - Kompletterande utkomststöd - Elförsäljningsavtal - Tillgång till elektricitet - Garantiavgift - Utgifter på grund av boende
30.4.2012/1046 HFD:2012:28
Medborgarskapsärende - Bestämmande av medborgarskapsstatus - Hörande - Migrationsverket - Behörighet - Barn - Vårdnadshavare - Främmande stats medborgare
26.4.2012/977 HFD:2012:27
Tjänsteman - Ersättning som motsvarar lön - Tid för vilken tjänsteman utnämnts - Utnämning för kortare tid än den tid som utgör grunden för visstidsanställning - Särskilt skäl - Organisationsreform - Förbud att tillsätta tjänster
5.4.2012/818 HFD:2012:26
Mentalvårdsärende - Psykiatrisk sjukhusvård - Fortsatt vård - Fatalietid - Förlängning till följd av helgdag
3.4.2012/776 HFD:2012:25
Markanvändning och byggande - Besvärsrätt - Undantag - Förenings besvärsrätt - Förenings stadgar - Främjande av skydd av kulturvärden - Byggnadsskydd
27.3.2012/689 HFD:2012:24
Inkomstbeskattning - Verksamhetsöverlåtelse - Bolag som beskattas enligt inkomstskattelagen - Verkan av direktiv
27.3.2012/688 HFD:2012:23
Inkomstbeskattning - Företagsarrangemang - Fusion - Icke-skatteneutral fusion - Förluster - Övergång av förluster till mottagande bolag
26.3.2012/676 HFD:2012:22
Markanvändning och byggande - Stranddetaljplan - Överflyttning av byggrätt - Utredningsskyldighet - Tillräcklig utredning - Anpassning av markanvändningen till den övriga miljön - Likställdhet
21.3.2012/642 HFD:2012:21
Beskattning av personlig inkomst - Hushållsavdrag - Bostadsaktiebolag - Fördelning av underhållsansvar - Vattenledning
19.3.2012/627 HFD:2012:20
Medborgarskapsärende - Egentligt bo och hemvist - Faktisk och huvudsaklig vistelseort - Utsänd arbetstagare - Boendetidsvillkor - Arbetsavtal för viss tid
8.3.2012/512 HFD:2012:19
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Överlåtelse av aktier som hör till anläggningstillgångarna - Skatteplikt för överlåtelsevinst - Överlåtelser mellan koncernbolag
7.3.2012/484 HFD:2012:18
Utlänningsärende - Asyl - Uppehållstillstånd - Litauen - Ryska federationen - Säkert asylland - Säkerhetsbedömning - Avvisning
6.3.2012/477 HFD:2012:17
Beskattning av personlig inkomst - Egentlig arbetsplats - Inhyrd arbetstagare
5.3.2012/452 HFD:2012:16
Beskattning av personlig inkomst - Personlig inkomstkälla - Överlåtelsevinst som ingått i kommanditbolagets kapitalinkomstandel - Rätt att dra av överlåtelseförlust som fastställts för bolagsman
Avgörandena nummersvis

135-116 115-96 95-76 75-56 55-36 35-16 15-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.