31.12.2012/3746 HFD:2012:134

Miljötillstånd - Sökande av ändring - Ny besvärsgrund - Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning - Kontaktmyndighet - Beslut - Tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall - Bergsbrytnings-, stenkrossnings- och asfaltstationsverksamhet

En person som bodde granne till ett bolag som bedrev bergsbrytning och stenkrossning och drev en asfaltstation hade vid handläggningen av sina besvär i högsta förvaltningsdomstolen i sitt genmäle yrkat att förvaltningsdomstolens och regionförvaltningsverkets beslut angående bolagets miljötillstånd skulle upphävas även på den grunden att miljökonsekevenserna inte hade bedömts med iakttagande av det förfarande som föreskrivs i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.

Eftersom i saken inte hade getts något sådant separat beslut om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning som borde ha överklagats hos förvaltningsdomstolen i samband med att miljötillståndsbeslutet överklagades och när den nya besvärsgrund som anförts i högsta förvaltningsdomstolen inte hade ändrat saken som skulle avgöras till en annan på det sätt som aves i 27 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen, skulle besvären över miljötillståndsbeslutet i högsta förvaltningsdomstolen prövas även på denna nya besvärsgrund.

Förvaltningsprocesslagen 27 § 2 mom.
Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 4 § 1 och 2 mom., 6 § 1 mom., 17 § 2 mom. och 19 § 3 mom.
Statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 6 § 2 b punkten och 11 d punkten.

Se även HFD 2012:78 och HFD 2012:79.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.