31.12.2012/3744 HFD:2012:133

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Skattegrund - Vederlag - Inkludering av bilskatten i skattegrunden

A Ab hade åren 2005 och 2006 till landet infört personbilar, som bolaget enligt bilskattelagen var skyldig att betala bilskatt för. A Ab hade inkluderat bilskatten i skattegrunden för den mervärdesskatt som skulle betalas för försäljningen av fordonen.

I motsats till förvaltningsdomstolen ansåg högsta förvaltningsdomstolen att bilskatten före den lagändring som har trätt i kraft 1.4.2009 skulle betraktas som en skatt som ingår i skattegrunden för mervärdesskatten på försäljningen av fordon. Till A Ab skulle således inte återbäras betalda mervärdesskatter till den del som även av A Ab betalda bilskatter hade inkluderats i skattegrunden för den mervärdesskatt som skulle betalas för försäljningen av fordonen.

Ansökningar om återbäring av mervärdesskatt för räkenskapsperioderna 1.1.-31.12.2005 och 1.1.-31.12.2006.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten och 73 § 1 mom.
Europeiska gemenskapernas råds sjätte mervärdesskattedirektiv 77/388/EEG artikel 11 A.1.a, 11 A.2.a. och 11 A 3.c.
Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 73, 78.1.a samt 79.1.c och 79.2
Bilskattelagen (1482/1994) 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 4 §, 5 §, 37 § 1 mom., 38 §, 39 §, 40 §, 43 § 3 mom., 54 § och 68 §
Unionens domstols dom i målen C-98/05. De Danske Bilimportører, C-228/09, komissionen mot Polen, C-433/09, kommissionen mot Österrike och C-106/10, Lidl & Companhia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.