28.12.2012/3726 HFD:2012:132

Beskattning av personlig inkomst - Hushållsavdrag - Förskottsuppbördsregistrering - Unionsrätten - Frihet att tillhandahålla tjänster - I Finland utfört arbete

J, som var bosatt i Finland, hade inte rätt till hushållsavdrag för arbete som utförts i Finland av ett bolag som hade sitt säte i Sverige och som inte var infört i det finska förskottsuppbördsregistret.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att till utövningen av rörelse i en annan stat på ett väsentligt sätt hör att rörelseidkaren fullgör sådana administrativa skyldigheter som är en del av skattetillsynen och som även företag med säte i den stat där rörelsen utövas är skyldiga att fullgöra. Det var möjligt för det svenska bolaget att bli infört i det finska förskottsuppbördsregistret. Registreringen var avgiftsfri och det var fråga om en relativt enkel åtgärd. Det svenska bolaget försattes inte i en sämre ställning än finska företag genom att en sådan åtgärd förutsattes av det och detta begränsade inte heller bolagets rätt att fritt tillhandahålla tjänster. Skatteåret 2008.

Inkomstskattelag 127 a § och 127 b §
Lagen om förskottsuppbörd 25 §
Förordningen om förskottsuppbörd 13 §
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt artiklarna 56, 57 och 267

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.