27.12.2012/3657 HFD:2012:125

Tjänstemans jäv - Stadsdirektör - Stadsfullmäktige - Närvaro vid handläggningen av ett ärende - Offentligt sammanträde

En stadsdirektör, som var jävig att delta i handläggningen av ett borgensärende i stadsfullmäktige, hade inte för den tid som handläggningen varade avlägsnat sig till en plats som var reserverad för allmänheten, utan förblivit sittande på en plats i fullmäktigesalen som var reserverad för stadens tjänstemän. Stadsfullmäktiges beslut var lagstridigt enligt 90 § 2 mom. i kommunallagen.

Kommunallagen 52 § 2 ja 5 mom., 57 § 1 mom. och 90 § 2 mom.
Förvaltningslagen 27 §, 28 § 1 mom. 5 punkten och 29 § 1 och 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.