21.12.2012/3602 HFD:2012:122

Överlåtelseskatt - Skattegrund för överlåtelseskatt - Rätt att köpa aktier

Enligt begäran om förhandsavgörande hade X Ab och Y Ab slutit ett hyres- och arrendeavtal om uthyrning och arrendering av en kontorsbyggnad samt ett markområde med gårdsplan och trafikområden åt Y Ab, vars rättigheter och skyldigheter hade övergått på A Ab. Enligt avtalet hade hyresgästen och arrendetagaren A Ab rätt att köpa aktierna i det fastighetsaktiebolag som förfogade över avtalsobjektet samt förköpsrätt till aktierna. A Ab hade för avsikt att sälja rätten att köpa aktierna till B Ab, varvid X Ab skulle sälja aktierna i fastighetsaktiebolaget direkt till B Ab.

I den situation som avses i ansökan om förhandsavgörande betalar B Ab till A Ab för köprätten till aktierna i fastighetsaktiebolaget ett vederlag som grundar sig på relationen mellan B Ab och A Ab. När A Ab avstår från sin köprätt, får X Ab inte såsom ägare till aktierna i fastighetsaktiebolaget någon ersättning. Den omständigheten att aktieköpet inte kan genomföras utan A Ab:s medverkan saknar juridisk betydelse i sammanhanget. Överlåtelsen av rätten att köpa aktierna och överlåtelsen av äganderätten till aktierna ska under dessa förhållanden betraktas som separata överlåtelser. När köprätten inte heller är ett sådant värdepapper som avses i 17 § i lagen om överlåtelseskatt, är det vid överlåtelse av köprätten inte fråga om en sådan överlåtelse av äganderätten till värdepapper som avses i 15 § i lagen om överlåtelseskatt och för vilken skulle betalas överlåtelseskatt enligt 20 § i lagen om överlåtelseskatt. Förhandsavgörande.

Lagen om överlåtelseskatt 15 §, 17 § och 20 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.