20.12.2012/3582 HFD:2012:121

Kommunal tjänsteinnehavare - Yrkande om återkrav av lön - Ändringssökande enligt kommunallagen - Förvaltningstvistemål - Verkställighet av förvaltningsbeslut - Utsökningsgrund

Ett förvaltningsbeslut av en kommunal tjänsteinnehavare om återkrav av lön som utan grund betalats till en tidigare tjänsteinnehavare i kommunen utgjorde inte en sådan utsökningsgrund som avses i 2 kap. 2 § i utsökningsbalken. När den tidigare tjänsteinnehavaren inte hade anlitat sina lagstadgade möjligheter att söka ändring i beslutet enligt bestämmelserna i kommunallagen, var det nödvändigt för kommunen att trots att denna möjlighet att söka ändring annars var primär få sitt yrkande om återkrav av lönen prövat i den ordning som föreskrivs för förvaltningstvistemål.

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 50 §, 56 § och 57 §
Kommunallagen 89 § 1 mom. och 90 § 1 och 2 mom.
Förvaltningsprocesslagen 69 §
Utsökningsbalken 2 kap. 2 § 1 mom. 5 och 6 punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.