20.12.2012/3561 HFD:2012:120

Miljötillstånd - Torvproduktion - Avslutande av verksamhet - Efterbehandlingsskyldighet - Tillståndsvillkor - Utvinningsavfall - Avfallshanteringsplan - Överlåtande av arrendeområde

Enligt 43 § 1 mom. 4 punkten i miljöskyddslagen ska i ett miljötillstånd tas in villkor om vad som ska iakttas vid avslutad torvproduktion. Om det inte har varit möjligt att ta in tillräckligt detaljerade bestämmelser i tillståndet, kan tillståndsmyndigheten med stöd av 90 § 2 mom. i miljöskyddslagen meddela kompletterande föreskrifter om åtgärder som behövs för avslutande av verksamheten. Till den del som det är frågan om utvinningsavfall från torvproduktion, kan föreskrifterna om åtgärder som ska vidtas vid avslutande av verksamheten dock grunda sig på 45 a § i miljöskyddslagen. Om avfallshanteringsplanen för utvinningsavfallet har varit bristfällig i fråga om vad som ska iakttas när verksamheten avslutas, ska föreskrifterna i första hand meddelas så att de kompletterar denna avfallshanteringsplan.

I ett tillståndsvillkor i miljötillståndet hade det redan föreskrivits att den inlämnade avfallshanteringsplanen för utvinningsavfall skulle iakttas. När enligt planen ingen deponi för utvinningsavfall skulle komma att uppstå på området, skulle verksamheten även ordnas på detta sätt, i överensstämmelse med tillståndsvillkoret. Om sådana deponier uppstod på området till exempel av den anledningen att utvinningsavfall lagrades på området en längre tid än tre år, förutsatte åtgärden att avfallshanteringsplanen ändrades och att en föreskrift meddelades om att ändringen fastställdes för att därefter iakttas.

Förvaltningsdomstolen hade således inte haft grunder att för att produktionsområdenas efterbehandling skulle ordnas förplikta tillståndstagaren att komplettera sin ansökan med en plan om hur man på bestämda sektioner av produktionsområdet skulle komma att behandla utvinningsavfallet, ett förslag till placering av deponin för utvinningsavfallet samt en tillräckligt detaljerad plan för behandlingen av detta avfall och i sitt beslut föreskriva att alla dessa skulle ges in till tillståndsmyndigheten inom en i beslutet utsatt tid.

Miljöskyddslagen 45 a §, 90 § 1 och 3 mom. och 103 a § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.