19.12.2012/3537 HFD:2012:119

Kommunalärende - Borgen - Kommunens kompetens - Kulturell verksamhet

Kommunfullmäktige hade beslutat ställa proprieborgen för ett 950 000 euro stort lån, som hade beviljats en kulturstiftelse som var verksam i kommunen. Kulturstiftelsen hade för avsikt att med lånet betala bort det återstående kapitalet, eller 344 560,58 euro, av ett lån som kommunen tidigare ställt borgen för, samt att förbättra sina möjligheter att få frivillig skuldsanering.

Den folkmusikfestival som stiftelsen arrangerade hade i avsevärd grad bidragit till att kommunen var känd. Den hade även stor ekonomisk betydelse för näringslivet i regionen. När man dock tog hänsyn till storleken av det lån för vilket kommunen tidigare hade ställt borgen, de stora ekonomiska risker som till följd av stiftelsens ekonomiska situation och otillräckliga motsäkerheter var förknippade med den nya borgensförbindelsen samt kommunens ekonomiska resurser, hörde det inte till kommunens kompetens att ställa ifrågavarande borgen.

Kommunallagen 2 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.