18.12.2012/3530 HFD:2012:116

Specialomsorger om utvecklingsstörda - Anstaltsvård - Minderårigt barn - Hemkommun - Förvaltningstvist mellan kommunerna

När hemorten för familjen ändrades, ändrades även hemorten för ett minderårigt barn som bodde på ett vårdhem så att barnets hemort blev densamma som moderns och systerns, trots att barnet hade varit placerat i vård på vårdhemmet redan innan familjen flyttade till den nya hemkommunen. Familjens nya hemkommun hade således varit skyldig att se till att specialomsorger ordnades för barnet.

Socialvårdslagen 13 § 1 mom., 14 § 1 mom. och 17 § 2 mom.
Lag om hemkommunen 2 § 1 och 3 mom. samt 3 § 2 mom.

Se även HFD 4.8.2004 L 1775.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.