15.5.2012/1244 HFD:2012:31

Kommunalärende - Markanvändning och byggande - Markanvändningsavtal - Avtal om inledande av planläggning - Område som avtalsobjekt - Avtalsparter - Annan än ägaren till området - Avtalsbindning - Statligt stöd - Fastighetsöverlåtelse

Ett avtal mellan staden och ett byggföretag hade rubricerats som markanvändningsavtal. Avtalet, som stadsstyrelsen hade godkänt, gällde bland annat inledande av planläggning på ett område som staden ägde. På avtalet skulle till den del som det gällde planläggning tillämpas bestämmelserna om markanvändningsavtal i markanvändnings- och bygglagen.

I målet var också frågan om huruvida Europeiska unionens rättsregler om statligt stöd skulle tillämpas på de fastighetsöverlåtelser som avsågs i avtalet.

Markanvändnings- och bygglagen 91 b §
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, artiklarna 107 - 108

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.