23.9.2011/2698 HFD:2011:80

Beskattning av personlig inkomst - Utgift för inkomstens förvärvande eller bibehållande - Motorsågsavdrag

A hade av sin arbetsgivare för skogsarbete fått en skattepliktig ersättning om sammanlagt 13 806,77 euro, i vilket det ingick en penninglön på 10 176,61 euro för skogsröjning och avverkning samt ett belopp på 3 630,16 euro, som betalts under namnet motorsågsersättning. I sitt beslut ansåg förvaltningsdomstolen att A hade rätt att som motorsågsavdrag dra av 5 522,71 euro, det vill säga 40 procent av de sammanlagt 13 806,77 euro som hade betalts till honom som ersättning. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt överklagade förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen och ansåg att de kostnadsersättningar som arbetsgivaren i tillägg till lönen hade betalt till A inte kunde betraktas som en sådan lön som avses i 13 § i lagen om förskottsuppbörd och 61 § i inkomstskattelagen och således inte heller som sådan lön som avses i 94 § i mom. i inkomstskattelagen, varför det 40 procent stora avdraget skulle beräknas enbart på den lön som betalts ut i pengar, det vill säga 10 176,61 euro. Högsta förvaltningsdomstolen avslog besvären och lät förvaltningsdomstolens slutsats stå kvar.

Skatteåret 2006

Inkomstskattelagen 94 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.