4.3.2011/545 HFD:2011:20

Statsrådets förordning - Överklagbarhet - Högsta förvaltningsdomstolens behörighet - Rättsmedel - Förvaltningsbeslut - Annat än offentligträttsligt rättsförhållande - Förordning som givits med stöd av 26 a § i upphovsrättslagen

Högsta förvaltningsdomstolen prövade inte besvär i vilka yrkats att en förordning som utfärdats med stöd av 26 a § i upphovsrättslagen skulle upphävas som lagstridig.

Finlands grundlag 21 § 1 mom., 99 § 1 mom. och 107 §
Lagen om högsta förvaltningsdomstolen 1 § 1 mom. och 2 § 1 mom.
Förvaltningsprocesslagen 1 § 1 mom., 4 § och 5 § 1 mom.

Se och jfr HFD:2010:27.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.