24.2.2011/433 HFD:2011:18

Handikappservice - Ändringsarbeten i bostad - Ljudisolering av WC - Gravt handikappat barn

Ett gravt handikappat barns beteendestörning förutsatte att familjens WC utrustades med ljudisolering. Ljudisoleringen av WC:t var nödvändig för att barnet skulle klara de funktioner som hör till normal livsföring, varför kommunen med stöd av handikappservicelagen skulle ersätta de skäliga kostnaderna för ljudisoleringen såsom ändringsarbeten i bostad.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 9 § 2 mom.
Förordningen om service och stöd på grund av handikapp 12 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.