15.2.2011/343 HFD:2011:14

Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Definition av upphandlingskontrakt - Vederlagsfrihet - Kommunalt avfallsbolag - Överföring av det praktiska ansvaret på ett avfallsbolag vid kommunal avfallstransport

En stad hade tillsammans med andra kommuner i samma region bildat ett aktiebolag, som enligt ett delägaravtal mellan kommunerna skulle ordna avfallshanteringen och behandlingen av avfall samt verka för återvinning av avfall på kommunernas områden. Bolagets ekonomiska verksamhetsidé var att täcka kostnaderna för verksamheten med intäkter som bolaget fick främst genom att ta ut avgifter för sin verksamhet och sälja sådana avfallsfraktioner som kunde återvinnas. Verksamheten för att återvinna och behandla avfall var verksamhet för vilken kommunen hade rätt att ta ut avfallsavgift enligt avfallslagen eller bestämma en avgift som skulle betalas till en sammanslutning som skötte uppgifterna för kommunens räkning.

Delägaravtalet hade senare ändrats så, att bolaget enligt avtalet även skulle ta över vissa av delägarkommunernas uppgifter i anslutning till konkurrensutsättning av avfallstransporter så snart kommunerna var för sig hade fattat beslut om övergång till sådan kommunalt ordnad avfallstransport som avses i 10 § 1 mom. i avfallslagen. Något ekonomiskt vederlag till bolaget för att det skötte dessa uppgifter hade inte avtalats. Det hade inte heller framgått att bolaget i anslutning till de uppgifter som det på detta sätt hade anförtrotts skulle ha fått rätt att dra nytta av tjänsterna på ett sådant sätt att det skulle ha funnits anledning att bedöma arrangemangets vederlagsfrihet annorlunda.

Stadens beslut att ordna avfallstransporten på sitt område genom en kommunalt ordnad avfallstransport där det praktiska ansvaret för de uppgifter som konkurrensutsättningen av transporten förutsatte anförtroddes ett bolag innehöll således inget sådant beslut om upphandling som avses i lagen om offentlig upphandling. Marknadsdomstolen var därför inte behörig att pröva en ansökan som gällde arrangemanget.

Lagen om offentlig upphandling 5 § 1 punkten och 76 § (348/2007)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.