24.1.2011/140 HFD:2011:9

Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Tillfälligt uppehållstillstånd - Omständigheter som ska beaktas vid tillståndsprövningen - Avslag på ansökan - Avlägsnande av en person ur landet - Faktiskt hinder - Inverkan av brottslig verksamhet - Armenien

Återsändningen av utlänningen A till det land som han hade uppgivit som sitt hemland hade misslyckats. När A:s ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd skulle avgöras, var det således i praktiken inte möjligt att avlägsna A ur landet. Ansökan kunde därför inte avslås enbart på den grunden A till följd av sin brottsliga verksamhet inte kunde anses uppfylla de allmänna villkoren för att beviljas tillfälligt uppehållstillstånd. Vid tillståndsprövningen skulle beaktas att ett avslag på ansökan kunde leda till att en person kunde komma att uppehålla sig i Finland utan någon sådan grund för sin rätt att vistas här som avses i utlänningslagen.

Utlänningslagen 36 § 1 mom. och 51 § 1 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.