24.1.2011/139 HFD:2011:8

Utlänningsärende - Återkallande av uppehållstillstånd - Indragning av främlingspass - Direktiv 2004/83/EG - Skyddsgrundsdirektivet - Alternativt skydd - Behov av skydd - Individuell utredning - Kongo

När en medborgare i Demokratiska republiken Kongo med stöd av 31 § i den tidigare utlänningslagen (378/1991) hade beviljats uppehållstillstånd på den grunden att han var i behov av skydd, kunde Migrationsverket inte med stöd av 58 § i utlänningslagen återkalla hans eller hans familjemedlemmars uppehållstillstånd eller dra in deras främlingspass på den grunden att de hade flyttat från Finland. Innan uppehållstillstånden återkallades och främlingspassen drogs in borde migrationsverket ha utrett huruvida det enligt 107 § 2 mom. i den gällande utlänningslagen (301/2004) fanns förutsättningar att återkalla de berörda personernas status som alternativt skyddsbehövande.

Utlänningslagen 88 § (323/2009) 1 mom., 58 § (358/2007) 1 mom., 107 § (323/2009), 2 och 4 mom. och 138 § 1 mom.

Rådets direktiv 2004/83/EG om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet (skyddsgrundsdirektivet) artiklarna 16.1 och 19.1.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.