19.1.2011/96 HFD:2011:5

Kommunalärende - Valbarhet till kommunstyrelsen - Ledande och ansvarsfull uppgift - Ägande av aktier i ett bolag - Affärsdrivande samfund - Väsentlig nytta eller väsentlig skada - Ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen

S Ab var ett familjeföretag med särskild inriktning på stenförädling och försäljning. A, som i januari 2009 hade avgått från bolagets styrelse, ägde 50 procent av aktierna i S Ab. Bolaget hade år 2007 haft 18 anställda och dess omsättning hade 10-20 miljoner euro. Med hänsyn till bolagets bakgrund och verksamhet var A en person med en sådan ledande och ansvarsfull uppgift eller en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund som avses i 35 § 1 mom. 3 punkten i kommunallagen. Enligt den instruktion för Tusby kommunstyrelse som gällde 1.1.2009 hörde det till kommunstyrelsen att avgöra bland annat ärenden som gällde anskaffning av fast egendom, överlåtelse av byggplatser samt detaljplaners tidsenlighet. Bolagets produktionsanläggningar och verksamhetsställe låg på ett 305 hektar stort område i Tusby kommun. Bolaget ägde även andra markområden på andra platser i Tusby. Med hänsyn till inriktningen av bolagets verksamhet och kommunstyrelsens uppgifter var det sannolikt att kommunstyrelsen i Tusby flera gånger om året fick sådana ärenden att behandla som hade en väsentlig inverkan på S Ab:s och bolagets konkurrenters fördel. Med hänsyn till vad som utretts om inriktningen av S Ab:s verksamhet och hur den bedrevs i Tusby samt kommunstyrelsens ställning, uppgifter och behörighet i synnerhet i ärenden som gäller byggande, planläggning och markanvändning var S Ab ett samfund som kunde ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgjordes som normalt behandlades i kommunstyrelsen. A var således inte valbar till ledamot av kommunstyrelsen, enligt 35 § 1 mom. 3 punkten i kommunallagen.

Omröstning 4-1.

Kommunallagen 25 §, 35 § 1 mom. 3 punkten och 90 § 2 mom. 3 punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.