19.1.2011/95 HFD:2011:4

Varumärke - Väl känt kännetecken - Figur som kännetecken - Varuslagslikhet - Samband mellan varumärken - Marknadsundersökning - Utnyttjande av goodwill eller särskiljningsförmåga - Förfång för särskiljningsförmåga och goodwill - Att följa i kölvattnet - Direktivtrogen tolkning

Av unionens domstols rättspraxis vid tolkningen av varumärkesdirektivet följde att det skydd som ett väl känt varumärke har enligt 6 § 2 mom. i varumärkeslagen blev tillämpligt även när varumärkena gällde varor av samma eller liknande slag. För att nämnda bestämmelse skulle bli tillämplig förutsattes det inte att varumärkena skulle ha varit förväxlingsbara, utan det räckte att den allmänhet som varumärket riktade sig till kopplade samman varumärkena och att innehavaren av det nyare varumärket kunde anses bruka det i syfte dra nytta av det första varumärkets goodwill.

Varumärkeslagen 6 § 2 mom.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) artikel 4.3 och a punkten i artikel 4.4.

Europeiska gemenskapernas domstols (numera unionens domstol) domar i målen C-292/00 Davidoff & Cie SA och Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd, C-408/01 Adidas-Salomon AG och Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd och C-487/07 L´Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC och Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, under firman "Honey pot cosmetic & Perfumery Sales", och Starion International Ltd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.