12.1.2011/55 HFD:2011:2

Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Fusion - Fusionsvederlag - Partiell vederlagsfrihet

A Ab ägde 50 procent av aktierna i B Ab. Återstoden av aktierna i B Ab ägdes av fyra fysiska personer. Med stöd av bestämmelserna i 16 kap. i aktiebolagslagen fusionerades B Ab med A Ab så, att alla B Ab:s tillgångar och skulder övertogs av A Ab. Till det övertagande bolaget A Ab betalades inget fusionsvederlag. De övriga delägarna i det överlåtande bolaget B Ab fick som vederlag nyemitterade aktier i A Ab.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att på fusionen kunde tillämpas bestämmelserna i 52 a och 52 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Förhandsavgörande för åren 2009 och 2010.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.