Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2010

Avgörandena nummersvis

88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

16.2.2010/267 HFD:2010:8
Kommunalärende - Kollektivtrafikbeslut - Val av alternativ - Överklagbarhet - Beredning
15.2.2010/261 HFD:2010:7
Inkomstbeskattning - Bassamfund - Delägare i bassamfund - Avräkning av utländsk skatt Samma inkomst
12.2.2010/251 HFD:2010:6
Snöskoterled - Plan för snösköterled - Kommunens miljöskyddsmyndighet - Beslut att godkänna plan för snöskoterled - Förenings besvärsrätt - Kommunalbesvär
27.1.2010/116 HFD:2010:5
Förköp - Rättsprinciperna inom förvaltningen - Ändamålsbundenhet - Proportionalitetsprincipen - Skydd för tilltro - Egendomsskydd
25.1.2010/106 HFD:2010:4
Beskattning av personlig inkomst - Naturliga avdrag - Utgifter för vetenskapligt arbete - Forskning för doktorsavhandling - Forskningsutgifter - Projektunderstöd - Arbetsstipendium - Pensionsinkomst
21.1.2010/66 HFD:2010:3
Accis - Accis på flytande bränslen - Lätt brännolja - Värmebehandling - Direkt första användning - Tillverkning av vara - Skattefritt bruk - Återbäring av skatt
18.1.2010/46 HFD:2010:2
Inkomstbeskattning - Uthyrning av fastighet - Avskrivning - Dispositivt yrkande - Nytt yrkande efter att beskattningen har slutförts
8.1.2010/3 HFD:2010:1
Kommunalärende - Kommunstyrelses kompetens - Tjänstledighet - Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal
Avgörandena nummersvis

88-69 68-49 48-29 28-9 8-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.