31.12.2010/4013 HFD:2010:88

Markanvändning och byggande - Planeringsbehovsavgörande - Landskapsplan - Landskapsplans styrande inverkan på ett planeringsbehovsavgörande

Målet gällde byggandet av en broileruppfödningsanläggning på ett område i behov av planering som avses i 16 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Ingen detaljplan gällde på området. Byggplatsen var belägen på ett åkerområde i omedelbar närhet till tät bosättning. Åkerområdet hade i landskapsplanen betecknats som ett med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården viktigt område.

När något byggs på ett område i behov av planering, ska byggandet basera sig på tillräcklig planering, i första hand en detaljplan. När det är fråga om ett enskilt bygge ersätter ett positivt planeringsbehovsavgörande detaljplaneringen. Ett sådant planeringsbehovsavgörande var inte möjligt om bygget var sådant att för det inte hade kunnat anvisas plats i en detaljplan. Därför skulle landskapsplanens styrande inverkan på detaljplaneringen, om vilken bestäms i 32 § 1 mom. och 54 § 1 mom. i markanvändnings- och byggplanen, beaktas när det gällde att ta ställning till om det fanns juridiska förutsättningar för ett planeringsbehovsavgörande enligt 137 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Markanvändnings- och byggplanen 32 § 1 mom., 54 § 1 mom. och 137 § 1 mom.

Se även HFD 11.5.2009 liggare 1115.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.