31.12.2010/3999 HFD:2010:86

Elmarknadslagen - Energimarknadsverket - Prissättning av nättjänster - Fastställelsebeslut - Metoder som ska tillämpas vid prissättningen - Prövningsmarginal - Finansieringstillgångar - Kostnad förorsakad av finansieringstillgångar som behövs för att trygga att nätverksamhet ska kunna upprätthållas

Marknadsdomstolen hade ändrat den i Energimarknadsverkets beslut fastställda kalkyleringsmetoden för en kostnad som förorsakades av finansieringstillgångar som behövdes för att trygga att nätverksamhet ska kunna upprätthållas. HFD hade att avgöra om ändringen av kalkyleringsmetoden var en förutsättning för att elmarknadslagens krav på skälig prissättning skulle kunna tillgodoses.

Enligt elmarknadslagen har tillsynsmyndigheten stor prövningsrätt när det gäller att bestämma grunderna för skälig prissättning. Med utredningen i ärendet som underlag var det inte möjligt att konstatera vilken av metoderna som gav det riktigaste kostnadsbeloppet och således bäst bidrog till prövningen av prissättningens skälighet. Med stöd av den utredning som marknadsdomstolen hade mottagit borde domstolen inte ha upphävt Energimarknadsverkets beslut till ovan nämnda del eller ändrat den i beslutet fastställda kalkyleringsmetoden.

Energimarknadslagen 14 och 38 a §

Se HFD:2000:54.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.