30.12.2010/3968 HFD:2010:85

Gottgörelse som motsvarar trafikförsäkringspremie - Trafikförsäkring - Trafikförsäkringscentralen - Preskription - Offentlig fordran - Debitering

Gottgörelse som motsvarar trafikförsäkringspremien hade påförts fordonets ägare cirka sex år efter att underlåtelsen att teckna trafikförsäkring hade ägt rum. Innan gottgörelsen pårfördes fordonets ägare hade man försökt driva in den hos fordonets innehavare. I målet hade det varit frågan om bland annat huruvida Trafikförsäkringscentralens rätt att debitera gottgörelsen hade preskriberats.

Fordran var en sådan offentlig fordran som vid utsökning får drivas in utan dom eller beslut och på vilken inte skulle tillämpas bestämmelserna i lagen om preskription av skulder. Trafikförsäkringscentralens rätt att debitera vederlaget hade inte heller preskriberats enligt 20 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter.

Då det vare sig i 16 § i trafikförsäkringslagen eller i någon annan lag föreskrevs någon frist för bestämmandet av gottgörelsen, kunde inte heller högsta förvaltningsdomstolen genom tolkning av lagen sätta ut någon sådan. Det var inte frågan om en situation där en tillämpning av 16 § i trafikförsäkringslagen skulle leda till en uppenbar konflikt med grundlagen så som avses i 106 § i grundlagen.

Finlands grundlag 106 §
Trafikförsäkringslagen 15 § 1 mom. och 16 §
Lagen om verkställighet av skatter och avgifter 1, 3 och 20
Lagen om preskription av skulder 1 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.