30.12.2010/3963 HFD:2010:84

Utlänning - Internationellt skydd - Asyl - Alternativt skydd - Humanitärt skydd - Grad av urskillningslöst våld - Väpnad konflikt - Exakt och aktuell landsinformation

Med anledning av A:s personliga erfarenheter i sitt hemland Irak fanns det inte grunder att bevilja honom asyl i Finland. Enligt en aktuell utredning om säkerhetssituationen i Mellersta Irak ansågs han dock vara utsatt för risk att på sin hemort Bagdad lida allvarlig skada föranledd av sådant urskillningslöst våld som avses i 88 § 1 mom. 3 punkten i utlänningslagen. A skulle därför beviljas uppehållstillstånd med stöd av reglerna om alternativt skydd.

Vid avgörandet av målet beaktade HFD vad Europeiska gemenskapernas domstol i sin dom 17.12.2009 (C-465/07, Elgafaji) hade yttrat om tolkningen av skyddsgrundsdirektivets (2004/83/EG) bestämmelser om alternativt skydd.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.