28.12.2010/3908 HFD:2010:81

Kommunalärende - Val av tjänsteinnehavare - Socialarbetare - Behörighet - Särskilda behörighetsvillkor - Allmänna behörighetsvillkor - Lämplighet - Undantag - Icke-behörig - Examen

En tjänst som ansvarig socialarbetare hade inom utsatt tid sökts av sex personer, av vilka bara en enda uppfyllde de behörighetsvillkor som föreskrivs i 3 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården. Om de allmänna utnämningsgrunderna bestäms i 125 § i grundlagen. Bedömningen av sökandena enligt dessa grunder är ett led i den prövning genom vilket tjänsteinnehavaren utses och jämförelsen av sökandena . Den som valdes till tjänsten måste också uppfylla de villkor som framgår av de allmänna behörighetsgrunderna. I sin prövning av denna fråga kunde bastrygghetsnämnden även ta hänsyn till omständigheter som hade att göra med en sökandens tidigare arbetsuppgifter eller som hade kommit fram under intervjun med sökanden. Med stöd av 12 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården hade tjänsten kunnat tillsättas med en sökande som inte uppfyllde behörighetsvillkoren i 3 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården trots att en annan av sökandena uppfyllde nämnda villkor. Nämnden var inte heller skyldig att på nytt lediganslå tjänsten.

Finlands grundlag 125 § 2 mom.
Lag om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 3 § och 12 § 1 mom.
Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 6 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.