29.11.2010/3476 HFD:2010:77

Offentlig upphandling - Delgivning av upphandlingsbeslut - Vanlig delgivning - Sjudagarspresumtionen - Ändringssökandens meddelande om delfående

Vid vanlig delgivning ansågs delfåendet ha skett den sjunde dagen efter att brevet med beslutet avsänts. Bedömningen av huruvida ansökan inkommit till marknadsdomstolen inom utsatt tid påverkades inte av att sökanden hade meddelat sig ha fått del av beslutet redan vid en tidigare tidpunkt.

Lagen om offentlig upphandling (348/2007) 73 § 1 mom. och 77 §
Förvaltningslagen (434/2003) 55 § 1 mom. och 59 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.