3.11.2010/3093 HFD:2010:74

Beskattning av personlig inkomst - Prisdifferenskontrakt - Contract for Difference - Negativ prisskillnad - Avdragsgill utgift

A bedrev värdepappershandel såsom bisyssla och investerade i olika slags värdepapper och placeringsinstrument, såsom CFD-placeringsinstrument (Contract for Difference, prisdifferenskontrakt). CFD är ett kontrakt avseende prisdifferens som inte har någon förfallodag eller något på förhand avtalat pris, utan förändringen i priset motsvarar det underliggande instrumentets kursutveckling. Handeln med CFD-instrument sker inte på den offentligt listade marknaden. I ett förhandsavgörande, som till denna del hade vunnit laga kraft, hade Centralskattenämnden konstaterat att den inkomst som A hade fått med stöd av avtalet hade varit sådan kapitalinkomst som avses i 32 § i inkomstskattelagen. Högsta förvaltningsdomstolen lät centralskattenämndens förhandsavgörande stå fast även till den del som centralskattenämnden i sitt avgörande hade ansett att den utgift som CFD-kontraktet medförde för A inte var en sådan utgift för förvärvande eller bibehållande av inkomst som avses i 54 § i inkomstskattelagen och inte heller avdragsgill såsom en överlåtelseförlust som avses i 50 § i inkomstskattelagen eller annan förlust som kan jämställas med överlåtelseförlust. Förhandsavgörande för skatteåren 2009 och 2010.

Inkomstskattelagen 50 och 54 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.