27.10.2010/2836 HFD:2010:71

Utkomststöd - Utkomststöd som beviljas retroaktivt - Hälso- och sjukvårdsutgifter som inte är ringa - Smärtstillande medel - Tillgängliga inkomster och tillgångar - Bankkredit

En sökande hade rätt till utkomststöd för utgifter för läkemedel, när det var frågan om en smärtstillande medicin som anskaffats med särskilt tillstånd av Läkemedelverket. Särskilt skäl för att retroaktivt bevilja utkomststöd ansågs föreligga. Den bankkredit som upptagits för anskaffningen av det smärtstillande läkemedlet kunde inte beaktas som sökandens disponibla inkomster eller tillgångar.

Lagen om utkomststöd 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 6 §, 7 §, 7 a §, 7 b §, 11 § 1 mom., 12 § 1 mom. samt 15 § 1 och 4 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.