27.10.2010/2822 HFD:2010:70

Beskattning av personlig inkomst - Aktiebolag - Uthyrningsverkamhet - Skuld för förvärvande av inkomst - Ränteskydd

A Ab:s verksamhetsområde var uthyrning och innehav av fastigheter. Bolagets intäkter hade huvudsakligen varit hyresintäkter och vid beskattningen hade bolagets resultat fastställts med tillämpning av bestämmelserna i inkomstskattelagen. Bolaget hade med sin bank ingått ränteskyddsavtal (så kallade cap- och floor -ränteskyddsavtal) och under skatteåret med stöd av avtalet till banken betalt 421 371 euro. Eftersom ränteskyddsavtalets syfte var att behärska den ränterisk som var förknippad med krediter som bolaget hade upptagit för ett byggprojekt, var det frågan om en utgift som hänförde sig till förvärvande eller bibehållande av inkomst. Skatteåret 2004.

Inkomstskattelagen 29 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.