25.10.2010/2805 HFD:2010:69

Offentlig upphandling - Utvärderingsgrunder för anbud - Viktning

En upphandlande enhet ansågs inte ha iakttagit ett förfarande som hade varit ägnat att garantera att anbudsgivarna bemöttes jämbördigt och utan diskriminering när enheten vid jämförelsen av de inkomna anbuden hade viktat olika delfaktorer och använt sig av en matematisk formel utan att i sin anbudsförfrågan meddela att jämförelsen skulle ske på detta sätt, varför anbudsgivarna inte hade varit medvetna om det när de utformade sina anbud.

Lagen om offentlig upphandling (1505/1992) 1 § 1 mom., 6 § 3 mom. (1247/1997), 7 § 1 mom. (1247/1997)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.