Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2009

Avgörandena nummersvis

106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

5.5.2009/1069 HFD:2009:46
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt för försäljning - Överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet - Parkeringsverksamhet - Ömsesidigt fastighetsaktiebolag - Upplåtande av parkeringsplatser åt en aktieägares hyresgäster och aktieägarens anställda
30.4.2009/1044 HFD:2009:45
Företagsstöd enligt regionalt landsbygdsprogram - Felaktig stödnivå - Återkrav - Myndighets misstag - Tillitsskydd
30.4.2009/1041 HFD:2009:44
Beskattning av personlig inkomst - Hushållsavdrag - Ombyggnadsarbete - Nybyggnad
30.4.2009/1038 HFD:2009:43
Mervärdesskatt - Skattskyldighet - Konkursbo - Skatt som får dras av - Allmän avdragsrätt - Kostnader för konkursförfarande - Tillitsskydd
23.4.2009/966 HFD:2009:42
Mervärdesskatt - Rörelse - Skattskyldighet - Myndighetsverksamhet - Offentligrättsligt samfund - Samarbete mellan kommuner
21.4.2009/950 HFD:2009:41
Kommunalärende - Tjänsteinnehavare - Uppsägning - Återtagning av uppsägning
15.4.2009/909 HFD:2009:40
Besvär - Förvaltningstvistemål - Juridiskt bindande förvaltningsbeslut - Ändringssökande - Överenskommelse om fiske i Tana älv - Fiskeristadga - Ortsbo - Fiske - Fast bosättning
9.4.2009/899 HFD:2009:39
Kommunalval - Elektronisk röstning - Anvisningar - Röstningssystem - Fel - Oregistrerade röster
8.4.2009/872 HFD:2009:38
Naturvårdslagen - Skogslagen - Skydd av arter - Flygekorre - Anmälan om användning av skog - Miljöskyddscentralens förfarande - Utredningsplikt
7.4.2009/866 HFD:2009:37
Miljöskyddslag - Bulleranmälan - Stenkrossning - Bergsbrytning - Krav på miljötillstånd - I strid med detaljplan - Päijännetunneln - Vattenförsörjning - Grundvattenområde
2.4.2009/814 HFD:2009:36
Stöd för utveckling enligt Mål 1 -programmet - Anskaffning som ger rätt till stöd - Återkrav
1.4.2009/805 HFD:2009:35
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeband - Afganistan - Kvotflykting - Annan anhörig - Fortsättning av fast familjegemenskap - Fullt beroende - Stat där någon vistas - Iran
31.3.2009/784 HFD:2009:34
Besvärstillstånd - Bygglov - Planbestämmelse - Avstånd - Granne - Samtycke
31.3.2009/769 HFD:2009:33
Kommunalärende - Permittering - Undervisningspersonal - Lärare - Permitteringsanvisningar - Grundläggande utbildning - Gymnasieutbildning - Lagstiftning om grundläggande utbildning - Gymnasielagstiftning - Utredning av förutsättningar
27.3.2009/749 HFD:2009:32
Kommunalärende - Uppgift i arbetsavtalsförhållande - Val av person för en uppgift - Anställningsannons - Ansökningstid - Behörighet - Närvårdare
27.3.2009/748 HFD:2009:31
Utlänning - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Barn - Minderårig - Syskon - Individuell mänsklig orsak
24.3.2009/694 HFD:2009:30
Markanvändning och byggande - Stranddelgeneralplan med rättsverkningar - Användning av generalplan som grund för bygglov - Permanent boende - Ordnande av vattenförsörjning och avlopp - Inverkan på samhällsstrukturen - Partiell hävning
20.3.2009/645 HFD:2009:29
Medborgarskapsärende - Krav på språkkunskap - Hälsotillstånd - Depression - Posttraumatiskt stressyndrom
20.3.2009/644 HFD:2009:28
Medborgarskapsärende - Språkkunskapskrav - Undantag - Dyslexi - Grundrättighetsbejakande tolkning
18.3.2009/621 HFD:2009:27
Överlåtelseskatt - Värdepapper - Bostadsaktie - Återbäring av överlåtelseskatt - Hävning av köp - Supsensivt villkor - Övergång av äganderätt
Avgörandena nummersvis

106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.