Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgöranden:2009

Avgörandena nummersvis

106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

23.1.2009/125 HFD:2009:6
Myndighets besvärsrätt - Rättsskyddscentralen för hälsovården - Mentalvårdsärende - Vård oberoende av patientens vilja
14.1.2009/59 HFD:2009:5
Skattelättnad - Allmännyttigt samfund - Servicehusverksamhet - Servicehus för äldre - Samhälleligt betydelsefull verksamhet - Användning av tillgångar och inkomster
14.1.2009/58 HFD:2009:4
Förköp - Samhällsbyggande - Semesterbyggande - Turistcentrum
12.1.2009/38 HFD:2009:3
Överlåtelseskatt - Första bostad - Tidigare ägd bostad - Arrende - Jordlegoavtal - Inlsöen av tomt
12.1.2009/37 HFD:2009:2
Handikapptjänster - Färdtjänst - Arbetsresor - Kundbesök - Företagare
9.1.2009/21 HFD:2009:1
Firma - Bifirma - Anteckning i handelsregistret - Urskiljbarhet i registerföring
Avgörandena nummersvis

106-87 86-67 66-47 46-27 26-7 6-1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.