31.12.2009/3730 HFD:2009:103

Undervisningsväsende - Grundläggande utbildning - Transport till förskoleundervisning - Fri transport - Bidrag för transport eller ledsagande - Kommuns besvärsrätt - Orsaker som beror på elev i förskoleundervisning - Särskilda omständigheter som hänför sig till vårdnadshavarnas förvärvsarbete

Kommunen hade fullgjort den skyldighet att ordna fri skoltransport som föreskrivs i 32 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning, när kommunen hade beviljat vårdnadshavarna till ett barn som deltog i förskoleundervisning ett bidrag för ledsagande som motsvarade kollektivtrafiktaxan. Föräldrarna, som skulle svara för barnets vårdnad och underhåll, hade inte rätt till taxitransport enbart på den grunden att de hade skiftarbete.

Finlands grundlag 16 §
Lagen om grundläggande utbildning 6, 26 a och 32 §
Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt 1, 3 och 4 §
Lagen om underhåll för barn 1 och 2 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.