30.12.2009/3719 HFD:2009:102

Offentlig upphandling - Tillämpningsområde - Upphandlingsenhet - Juridisk person som anses höra till den offentliga förvaltningen - Stöd som beviljats för upphandling

En stiftelse hade som ändamål att främja civil luftfart samt ordna och främja rekreations- och fritidsverksamhet. Med hänsyn till att stiftelsen fungerade på kommersiella grunder samt övriga omständigheter som hänförde sig till stiftelsens verksamhet ansågs den inte ha grundats för att verka för det allmänna intresset utan industriell eller kommersiell karaktär. Stiftelsen betraktades således inte som en juridisk person som anses höra till den offentliga förvaltningen. Eftersom det stöd som beviljats för upphandlingen när upphandlingsförfarandet inleddes hade representerat över hälften av de totala beräknade kostnaderna för upphandlingen, skulle stiftelsen anses vara upphandlingsenhet för denna upphandling. Stiftelsen var således en sådan upphandlingsenhet som avsågs i 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om offentlig upphandling.

Lagen om offentlig upphandling 2 § 1 mom. 2 och 5 punkten samt 2 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.