14.12.2009/3529 HFD:2009:100

Kommunalärende - Bidrag för enskilda vägar - Inlämnande av ansökan - Frist - Försenad ansökan - Jämlikt bemötande

Tekniska nämnden i en kommun hade i enlighet med 95 § i lagen om enskilda vägar fattat beslut om fördelningsgrunderna för bidrag till enskilda vägar. Nämnden hade då samtidigt kunnat besluta att bidragen skulle sökas inom en bestämd tid. Genom att sätta ut en sådan ansökningstid hade nämnden i enlighet med 6 § i förvaltningslagen i förväg kunnat se till att sökandena behandlades jämlikt och ansökningarna behandlades samtidigt. Med hänsyn till denna omständighet var det inte relevant för avgörandet att en försenad ansökan eventuellt hade kunnat beredas innan det slutliga beslutet om bidragen fattades. Tekniska nämndens beslut att avslå bland annat en ansökan från väglaget för den enskilda vägen i trakten av R var inte lagstridigt på det sätt som avses i 90 § 2 mom. i kommunallagen. Förvaltningsdomstolens beslut skulle därför upphävas och väglagets besvär i förvaltningsdomstolen skulle avslås.

Kommunallagen 90 § 2 mom.
Förvaltningslagen 6 §
Lagen om enskilda vägar 95 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.