2.12.2009/2799 HFD:2009:98

Inkomstbeskattning - Förhandsavgörande - Fission - Total fission - Fastighetsbolag

När avsikten var att A Abp vid en planerad fission som vederlag skulle få sådana aktier i ett fastighetsaktiebolag som inte medförde rätt att besitta någon lägenhet eller plats och aktierna inte medförde äganderätt eller annan rätt till bolagets förmögenhet, ansågs fissionen inte uppfylla de villkor för fission om vilka föreskrivs i 52 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Förhandsavgörande för åren 2008 och 2009

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 52 c §
Inkomstkattelagen 28 §
Rådets direktiv 90/434/EEG artikel 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.