27.11.2009/2798 HFD:2009:97

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Finansiella tjänster - Kreditförmedling

A Ab uppehöll en webbplats, där det var möjligt att fylla i en kreditansökan som samtidigt gick till flera företag som tillhandahöll finansiella tjänster. De åtgärder som A Ab vidtog kunde leda till att ett egentligt kreditavtal uppstod mellan A Ab:s huvudman och en kreditsökande. A Ab sammanförde företag som tillhandahöll finansiella tjänster med köpare av sådana tjänster, så att dessa kunde ingå ett avtal med varandra. Med hänsyn till bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet om att finansiella tjänster var undantagna från mervärdesskatt samt Europeiska gemenskapernas domstols rättspraxis i anslutning till tolkningen av dessa bestämmelser samt tjänsternas karaktär och syfte, var de arvoden som A Ab debiterade av sina huvudmän ersättning för sådan förmedling av krediter som skulle betraktas som en enligt mervärdesskattelagen skattefri finansiell tjänst. Av denna anledning och när tjänsten skulle ses som en enda helhet, skulle A Ab inte betala mervärdesskatt på arvoden som bolaget debiterade av sina huvudmän. Förhandsavgörande för tiden 29.4.2009 - 31.12.2010.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 41 § och 42 § 1 mom. 2 punkten
Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artikel 135.1 b
Europeiska gemenskapernas domstols dom i målet C-235/00, CSC Financial Services
Europeiska gemenskapernas domstols dom i målet C-453/05, Ludwig

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.