26.11.2009/2796 HFD:2009:95

Kyrkligt ärende - Disciplin - Handlande i strid med tjänsteplikt - Kvinnliga präster

En kaplan hade två gånger vägrat att utföra sina tjänsteuppgifter, som skulle ha inneburit att förrätta gudstjänst tillsammans med en kvinnlig pastor. Han hade därför kunnat dömas till disciplinstraff. Det fanns inte anledning att ändra disciplinstraffet, med vilket kaplanen för tre månader hade skiljts från tjänsteutövning och utövning av prästämbetet.

Finlands grundlag 11 §
Kyrkolagen 5 kap. 1 §, 7 kap. 5 § 2 mom., 17 a kap. 3 §, 19 kap. 2 § 3 mom, 23 kap. 8 § 1 och 2 mom., 9 § 1 mom., 24 kap. 4 § 1 och 2 mom. samt 25 kap. 5 § 1 mom.
Kyrkoordningen 2 kap. 6 § 1 mom., 5 kap. 1 § 1 mom. och 6 §, 6 kap. 3 § 1, 2 och 3 mom. samt 18 kap. 1 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.