20.11.2009/2793 HFD:2009:93

Kommunalärende - Anställning i tjänsteförhållande - Offentligt ansökningsförfarande - Avvikelse från offentligt ansökningsförfarande - Förvaltningsstadga - Lagstridig bestämmelse - Att avstå från att tillämpa en bestämmelse

Enligt kommunens förvaltningsstadga var det utöver vad som föreskrivs om kommunala tjänsteinnehavare i 4 § 3 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare möjligt att utan offentligt ansökningsförfarande anställa en person i ett tjänsteförhållande bland annat när personen under minst sex månader hade skött motsvarande uppgifter i tjänste- eller arbetsförhållande till kommunen. Denna bestämmelse, som baserade sig på den i tjänsteförhållande anställdas tidigare arbetserfarenhet, kunde inte jämställas med de undantag som avses i nämnda lag. Bestämmelsen var lagstridig i den mening som avses i 107 § i Finlands grundlag och förvaltningsmyndigheten fick inte tillämpa den vid tillsättande av tjänster.

Finlands grundlag 107 §
Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 4 §
Helsingfors stads förvaltningsstadga 13 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.