12.11.2009/2792 HFD:2009:92

Inlösningstillstånd - Markanvändning och byggande - Samhällsbyggande - Industribyggande - Allmänt behov - Förhandsbesittningstagande - Besvärsförbud

Till samhällsbyggande som avses i 99 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen kan även höra industribyggande. Miljöministeriets beslut i ett inlösningstillståndsärende var således inte lagstridigt på den i besvären anförda grunden att inlösen inte skulle kunna komma i fråga för industribyggande.

Av utredningen i ärendet framgick att det område som man ville inlösa behövdes för utbyggnad av ett från trafiksynpunkt på central plats beläget område för arbetsplatser och logistik. Med beaktande av detta och utredningen om markanvändningen och planläggningen på det område som man hade för avsikt att använda för arbetsplatser och logistik samt utredningen om kommunens markförvärv, fanns det ett sådant allmänt behov för inlösen av området för detta samhällsbyggande som avses i 99 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

I målet var också fråga om förbud att söka ändring i ett beslut om förhandsbesittningstagande.

Markanvändnings- och bygglagen 99 § 1 mom.
Lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 4 § 1 mom.

Se även HFD:2006:84.
Om förhandsbesittningstagande se även HFD:2005:12 samt HFD 20.12.2004 liggare 3337 och HFD:2005:53.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.