11.11.2009/2789 HFD:2009:90

Markanvändning och byggande - Undantag - Strandzon - Jämlikt bemötande - Moderfastighet - Moderfastighetsprincipen - Jämlikt bemötande inom ramen för moderfastighet

Ärendet gällde ansökan om undantag för att få bygga en semesterbyggnad, bastu och förrådsbyggnad i en strandzon som avses i 72 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Förutom den obebyggda lägenhet som enligt ansökan skulle bli byggplats, hade från samma moderlägenhet avstyckats en annan obebyggd lägenhet på ett strandområde vid samma vattendrag som den förstnämnda lägenheten. Den regionala miljöcentralen hade avslagit ansökan om undantag med hänvisning till ett avtal mellan de två lägenheternas ägare. Enligt avtalet skulle bägge lägenheterna få var sin byggplats. Förvaltningsdomstolen hade upphävt den regionala miljöcentralens beslut och återförvisat målet till miljöcentralen för ny handläggning.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att lägenhetsägarnas avtal om delningen av byggrätten saknade juridisk betydelse vid prövningen av förutsättningar för undantag enligt 172 § i markanvändnings- och bygglagen. Den regionala miljöcentralen hade inte haft rätt att avslå ansökan om undantag på grunder som hänförde sig till avtalet. När ansökan avgjordes skulle hänsyn dock tas till det planerade byggets inverkan på såväl andra moderfastigheters som de från samma moderfastighet som byggplatsen avstyckade lägenheternas möjligheter att bebyggas.

Markanvändnings- och bygglagen 72 § 1 mom., 73 §, 171 § 1 mom., 2 mom. 1 punkten och 3 mom. samt 172 § 1 mom. 1 punkten
Finlands grundlag 6 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.