27.10.2009/2617 HFD:2009:88

Offentlig upphandling - Skyldighet att ordna anbudsförfarande - Avtal som ingåtts innan lagen om offentlig upphandling trädde i kraft - Ändring av avtal - Ny upphandling - Marknadsdomstolens kompetens

Stadsstyrelsen hade 9.1.1984, innan lagen om offentlig upphandling hade trätt i kraft, med Y slutit ett avtal om produktion av daghemstjänster. Lagens ikraftträdande medförde inte skyldighet att säga upp avtalet och konkurrensutsätta upphandlingen. Kommunens bastrygghetsnämnd hade 26.10.2000 beslutat ingå ett avtal om att köpa daghemstjänster av Z. Kommunen och tjänsteproducenten hade årligen separat kommit överens om väsentliga delar av avtalet, det vill säga vilken mängd tjänster som upphandlades samt priset på dessa. När kommunen årligen träffade en sådan överenskommelse, var det fråga om sådan upphandling som avsågs i lagen om offentlig upphandling och som omfattades av skyldigheten att konkurrensutsätta enligt 5 § i lagen om konkurrensutsättning.

Lagen om offentlig upphandling (1505/1992) 1, 5 och 18 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.