14.10.2009/2506 HFD:2009:87

Utlänning - Asyl - Internationellt skydd - Sur place -situation - Omvändelse från islam - Kristen - Prövning av religiös övertygelse

Asylsökanden A, som hade uppgivit sig vara sunnimuslin, hade efter att förvaltningsdomstolen hade avslagit hans besvär överklagat förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltnings­domstolen och utöver de grunder som han tidigare hade åberopat till stöd för sin asylansökan nu även berättat att han hade anslutit sig till en pingstförsamling och låtit döpa sig där.

De frågor som var förknippade med denna besvärsgrund upptogs inte till prövning i högsta förvaltningsdomstolen, som då skulle ha prövat dem som första instans, utan målet återvisades till förvaltningsdomstolen, som genom muntlig förhandling skulle utreda de förhållanden under vilka omvändelsen hade skett samt dess äkthet.

Utlänningslagen 87, 88, 88 a och 88 b§

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.