5.5.2009/1069 HFD:2009:46

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt för försäljning - Överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet - Parkeringsverksamhet - Ömsesidigt fastighetsaktiebolag - Upplåtande av parkeringsplatser åt en aktieägares hyresgäster och aktieägarens anställda

Det inbördes fastighetsaktiebolaget A Ab bedrev parkeringsplatsrörelse. Förutom kortvarig upplåtelse av parkeringsplatser upplät bolaget även mot månadsavgift parkeringsplatser som bolaget hade besittningsrätten till och parkeringsplatser som det hade hyrt av en stiftelse som var aktieägare i bolaget. Mot månadsavgift uppläts parkeringsplatserna åt hyresgästerna i stiftelsens lägenheter och åt stiftelsens anställda. Stiftelsens hyresgäster hyrde parkeringsplatserna för sina anställda. Upplåtelsen av parkeringsplatserna betraktades som skattepliktig upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsrörelse. A Ab hade rätt att dra av såväl den mervärdesskatt som hänförde sig till kostnaderna för de parkeringsplatser som bolaget själv hade besittningsrätten till som den mervärdesskatt som hänförde sig till de parkeringsplatser som bolaget hyrde av stiftelsen.

Förhandsavgörande för tiden 12.3.2008 - 31.12.2009

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 27 § 1 mom., 28 § 1 mom. och 29 § 1 mom. 5 punkten
Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 135.1.1 och 135.2 punkt b.
Rådets sjätte direktiv (77/388/EEG) artikel 13 B punkt b.
Europeiska gemenskapernas domstols dom i målet C-428/02, Marselisborg
Europeiska gemenskapernas domstols dom i målet 173/88, Henriksen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.