30.4.2009/1038 HFD:2009:43

Mervärdesskatt - Skattskyldighet - Konkursbo - Skatt som får dras av - Allmän avdragsrätt - Kostnader för konkursförfarande - Tillitsskydd

Ett konkursbo hade inte med stöd av 102 § i mervärdesskattelagen rätt att dra av den mervärdesskatt som ingick i kostnaderna för utredningen av konkursboet och den allmänna förvaltningen av boet. Det fanns inte heller någon sådan hävdvunnen beskattningspraxis om rätten att dra av nämnda kostnader att konkursboets med stöd av den kunde få skydd för sin tillit i fråga om en rätten till avdrag.

Ansökan om återbäring för skattemånaden 1/2004 och efterbeskattning för räkenskapsperioderna 1.2.2001-31.1.2002, 1.2.2002-31.1.2003 och 1.2.2003-31.1.2004.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 14 §, 102 §, 174 § 1 mom. och 179 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.